تاريخ : شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ | 23:36 | نويسنده : مهسا
میزان این انتخاب هم نوع لبخند، فرم لبها و حاوی پیام بودن آن است.

همچنین لبخند نباید به هیچ عنوان
  حالت شهوت به خود بگیرد و دندانها
 
 نبایدمعلوم باشدلبخند این کودک تمام این ویژگی ها را دربر داشت.


زیباترین لبخند دنیا  متعلق به این کودک یکسال و هفت ماهه است. 


او پدر و مادری کاملا معمولی داشته
و در جنوب استرالیا زندگی میکند.

به گزارش تکناز شاید با خواندن تیتر این خبر ناخودآگاه تصویر یکی از

چهره های معروف و یا شخصیت های سیاسی در ذهنتان نقش بسته باشد. 

 
ولی باید بگویم که کاملا دراشتباه هستید!پدر و مادر او بر حسب اتفاق در یک

 از آتلیه های شهرشان از فرزندشان عکس گرفتند و پس از آن عکس

این کودک خوش شانس دست به دست چرخید تا آنجا که از رکورد های 

 
گینس  سر درآورد.او اکنون رکورد دار زیباترین لبخند دنیاست.